top of page
Contract Review

NÁŠ TÝM

SJEDNEJTE SI ODBORNOU KONZULTACI

MGR. ING. MARTIN KALABIS

ADVOKÁT & SPOLEČNÍK

Mgr. Ing. Martin Kalabis působí v advokátní kanceláři KALABIS AULICKÝ s spol., s.r.o. jako jednatel a advokát s ev. č. ČAK 14737.
V advokacii se pohybuje již od roku 2006, kdy začal pracovat na pozici paralegal u prestižní nadnárodní advokátní kanceláře. Advokátní zkoušky složil v roce 2012 a do roku 2019 vykonával advokacii jako společník advokátní kanceláře BURGET KALABIS advokátní kancelář, s.r.o. Mgr. Ing. Martin Kalabis vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor Právo a právní věda

MGR. PETRA ŠVARCOVÁ

advokátní koncipientka

Mgr. Petra Švarcová vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V advokátní kanceláři KALABIS AULICKÝ a spol., s.r.o., vykonávala praxi již od října roku 2020 jako studentka a od července roku 2021 působí v naší advokátní kanceláři jako advokátní koncipientka s ev. č. ČAK 45251, když se i nadále připravuje na budoucí výkon advokacie pod vedením Mgr. Ing. Martina Kalabise.

BC. VERONIKA HORÁKOVÁ

ASISTENTKA

Bc. Veronika Horáková působí v advokátní kanceláři KALABIS AULICKÝ s spol., s.r.o. jako asistentka.

DAGMAR ŠTĚTINOVÁ

ASISTENTKA

Dagmar Štětinová působí v advokátní kanceláři KALABIS AULICKÝ s spol., s.r.o. jako asistentka.

Náš tým: Practice Areas
bottom of page