top of page
Contract Review

O NÁS

KALABIS AULICKÝ a spol. s r.o.

Společnost KALABIS AULICKÝ a spol., s.r.o. byla založena v roce 2019 a navazuje na letitou advokátní praxi Mgr. Ing. Martina Kalabise dříve jako jednatele společnosti BURGET KALABIS advokátní kancelář, s.r.o.. Naše advokátní kancelář má sídlo v Prostějově.

V naší advokátní kanceláři poskytujeme právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací, sepisováním smluv a podání, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy, rozhodci nebo orgány veřejné správy. Při poskytování právní pomoci svým klientům aktivně spolupracujeme s kolegy advokáty v EU. Věnujeme se i takovým specializacím jako je například autorské právo, právo nekalé soutěže a sportovní právo.

Poskytujeme právní služby občanům, živnostníkům, veřejnoprávním korporacím, spolkům, obchodním korporacím (obchodním společnostem a družstvům), včetně významných průmyslových podniků.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc a obhajobu v trestním řízení u všech trestných činů, včetně zastupování poškozených v trestním řízení. Dále provádíme pro naše klienty efektivní vymáhání pohledávek a advokátní úschovy.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a naší advokátní kanceláří je:

O nás: About
bottom of page